Το πρόγραμμα των προπονήσεων για όλα τα τμήματα έχει διαμορφωθεί ώς εξής:

Πρόγραμμα προπονήσεων 2021/2022